Μήνας Μάρτιος 2023

Το «ένταλμα σύλληψης» κατά του Ρώσου προέδρου και η  πολιτική  εργαλειοποίηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).

Δημοσιεύθηκε στο militaire.gr στις 23.3.2023. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο οι αρχηγοί κρατών και τα μέλη κυβερνήσεων καλύπτονται από ασυλία και απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας. Ο εν ενεργεία αρχηγός οποιουδήποτε κράτους εκπροσωπεί  την ίδια την υπόστασή του, οπότε κάθε προσβολή στο…